'Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van
aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde'.

Redactiecommissie


Prof. dr. J.C. ter Maaten, voorzitter

Prof. dr. R.O.B. Gans

Dr. Y.F.C. Smets

Mw. dr. E. van den Berg, namens JNIV

Ondersteuning NIV bureau:

Mw. S. de Jong-Jaber, MSc, beleidsadviseur

Mw. M. Vos, beleid- en projectondersteuner

NIV
Nederlandse Internisten Vereniging