Redactiecommissie


Prof. dr. J.C. ter Maaten, voorzitter

Prof. dr. R.O.B. Gans

Dr. Y.F.C. Smets

Mw. dr. E. van den Berg, namens JNIV

Ondersteuning NIV bureau:

Mw. S. de Jong-Jaber, MSc, beleidsadviseur

Mw. M. Vos, beleid- en projectondersteuner

NIV
Nederlandse Internisten Vereniging