'Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van
aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde'.

Doel en doelgroep

Het acute boekje is bestemd om artsen in acute situaties op het brede terrein van de Interne Geneeskunde te ondersteunen, om zodoende snel goede medische beslissingen te nemen.

Aanvankelijk geïnspireerd op een boekje uitgegeven door de internisten van het Slotervaart Ziekenhuis en sinds 2009 als uitgave van de opleidingsregio Amsterdam-I, mag het boekje zich al jaren verheugen in een brede landelijke belangstelling. Een logische volgende stap is dan ook dit boekje, dat door assistenten en specialisten uit alle opleidingsregio’s in Nederland wordt gebruikt, een landelijk karakter te geven. De hiervoor in het leven geroepen landelijke redactiecommissie en redactieraad hebben hierbij zeer brede steun gehad vanuit alle opleidingsregio’s in Nederland. Daarbij is het boekje opnieuw bijgewerkt, is er aansluiting gevonden bij verschillende landelijke richtlijnen op divers gebied en is een volgende stap gezet in het zoveel mogelijk evidence-basedmaken van alle adviezen. Hiermee is nu dus een unieke uitgave verschenen, waarin voor het eerst op nationaal niveau richtlijnen voor de behandeling van tientallen veel voorkomende acute situaties worden beschreven. Wij hebben getracht een en ander zo praktisch mogelijk te houden en hebben ons daarbij beperkt tot de eerste 1-2 dagen van de behandeling. Een webversie van dit boekje zal voor het internet van de verschillende ziekenhuizen in Nederland beschikbaar komen. Dit boekje is tot stand gekomen onder auspiciën van de Nederlandse Internisten Vereeeniging, maar bruikbaar voor vrijwel alle specialisten en arts-assistenten in opleiding tot specialist in Nederland. Met de terechte huidige aandacht voor de kwaliteit van de specialistische spoedeisende geneeskunde, binnen en buiten kantooruren, zijn wij trots deze eerste nationale uitgave van het acute boekje te kunnen presenteren.

NIV
Nederlandse Internisten Vereniging