'Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van
aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde'.

Index

Acute artritis

Acute buikpijn

Acute dyspnoe

Acute juridische zaken

Acute oncologie

Acute ontregeling van erfelijke stofwisselingsziek

Acute pijn op de borst

Acute tropische geneeskunde

Acute water- en elektrolytstoornissen

Algemene infectieziekten

Anafylaxie

Bloedingen

Cardiologie

Coma

Delier

Endocrinologie

Hematologie

Infecties bij immuungecompromitteerde patiënten

Intoxicaties

Longgeneeskunde

MDL

Nefrologie

Neurologie

Opvang instabiele patiënt

Reanimatie

Shock

Vasculaire geneeskunde

Zuurbasestoornissen

NIV
Nederlandse Internisten Vereniging