'Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van
aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde'.
NIV
Nederlandse Internisten Vereniging